Tonen 9 resultaat (s)

Waternet ontwikkelt gezamenlijk met de gemeente Amsterdam een toolbox van klimaat adaptieve maatregelen

Waternet is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet en de gemeente Amsterdam doen actief onderzoek naar klimaatadaptatie in de stad. Om kennis te delen en te ontvangen is Waternet aangesloten bij de COP WAIVE. De kennis vanuit verschillende partijen is waardevol voor onderzoeken. Waternet vindt dat je …

De gemeente Amersfoort ziet de waterinfiltrerende verhardingen doorontwikkelen

De gemeente Amersfoort heeft verschillende systemen van waterinfiltrerende verhardingen aangelegd. De gemeente is hard opzoek naar het juiste systeem omdat de werking van de waterinfiltrerende verharding niet overal optimaal is. Om meer kennis te krijgen over de waterinfiltrerende verhardingen zijn ze aangesloten bij de COP WAIVE. Zoektocht naar alternatieve maatregelen De gemeente Amersfoort heeft in …

Onderzoeken & enquête

Gemeenten kiezen soms niet voor waterinfiltrerende verharding door problemen met de afname van infiltratiesnelheid, onduidelijkheid over beheer en onderhoud, en onzekerheid omtrent de kosteneffectiviteit. In het RAAK-MKB project De Infiltrerende Stad (2018-2021) is onderzocht hoe MKB-ondernemingen met innovaties het vertrouwen van de markt kunnen versterken dat de markt (weer) kiest voor meer toepassing van infiltrerende …

Europese primeur: Water onder de straat in plaats van omgekeerd

Samen met AB Roads en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ontwikkelde Rik Debusschere een klimaatrobuuste waterbufferende wegfundering – zeg maar een wadi onder het wegdek. Het water staat hierbij onder de straat in plaats van omgekeerd. Rik Debusschere merkte tijdens diverse uitvoeringsprojecten  dat naast het grondwaterpeil vooral plaatsgebrek een beperkende factor is voor infiltratiemogelijkheden. Een …

Meten en monitoren van klimaatadaptatie-assest

Waternet onderzoekt in Amsterdam het functioneren van klimaatadaptatie-assets in de praktijk. Hiervoor heeft Waternet een meet- en monitorsysteem ontwikkeld. Elke onderzoeklocatie en systeem behoeft een specifieke onderzoekopzet, afhankelijk van het doel waarvoor de voorziening is aangelegd. Globaal kan gesteld worden dat men geïnteresseerd is of het systeem ook doet waarvoor het is bedacht. Voorafgaand moet …