De keuze van klimaatadaptieve maatregelen in de gemeente Nijmegen

Sinds de start van de COP WAIVE is de gemeente Nijmegen lid van de kerngroep. Nijmegen heeft in de afgelopen jaren veel geleerd over het aanleggen van waterinfiltrerende verhardingen. De gemeente is aangesloten bij de COP omdat ze hun eigen ervaringen willen delen met andere gemeentes.

De eerste locatie waar waterinfiltrerende verharding is aangelegd

Nijmegen heeft weinig waterinfiltrerende verhardingen aangelegd. In totaal ligt in de gemeente Nijmegen 10.000 m2 aan waterinfiltrerende verhardingen. Het merendeel is waterdoorlatende verharding.

Bij de aanleg van infiltrerende verhardingen op de eerste locatie (Voorstadslaan) heeft de gemeente meerdere problemen ervaren. In de Voorstadlaan is 500 m2 aan waterpasserende verharding aangelegd op de parkeervakken. De gemeente heeft op deze locatie gemerkt dat de werking van de waterpasserende verhardingen met de tijd achteruit is gegaan.

De infiltrerende verhardingen zijn hier aangelegd met een afschot. Op de lage plekken ontstaat er plasvorming waardoor zand en vuil in de voegen terechtkomt. Hierdoor slibben de voegen dicht. De infiltratiesnelheid is achteruit gegaan. Vier jaar na de aanleg is wateroverlast op deze locatie ontstaan. De waterpasserende verharding  voert daardoor niet volledig af.

Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen op deze locatie ervaren dat de omgeving invloed heeft op de werking van de waterinfiltrerende verhardingen. De bomen langs de weg en de hoge verkeersintensiteit zorgen voor extra vuil in de voegen. Ook de bouwactiviteiten in de straat zorgen voor het dichtslibben van de voegen. Tijdens de bouwactiviteiten wordt er geen rekening gehouden met de infiltrerende verharding. Bouwen gaat voor.

Deze ervaringen heeft de gemeente gedeeld met de COP. Om de waterinfiltrerende verhardingen goed aan te leggen, moet de omgeving eerst volledig in kaart worden gebracht. Het belang om omgevingsfactoren in kaart te brengen, is opgenomen in de handreiking die is opgesteld door de COP.

Het effect van beheer-en onderhoud

De gemeente ervaart dat reinigen een positieve werking heeft op de waterinfiltrerende verhardingen. De reiniging zorgt ervoor dat infiltratiesnelheid met 70 procent toeneemt. Vier jaar na de aanleg is er in de Voorstadlaan grondig gereinigd. Na het reinigen is een afvoer bereikt van gemiddelde 22 m/dag. De wateroverlast is hiermee verholpen.

In de Voorstadslaan wordt aankomend jaar opnieuw gemonitord. De resultaten laten de verandering van de infiltratiesnelheid zien. Aan de hand van deze resultaten bepaalt de gemeente of de infiltrerende verhardingen opnieuw moet worden aangelegd of dat er grondig wordt gereinigd.

Keuze voor klimaatadaptieve maatregelen

De gemeente Nijmegen heeft een duidelijke keuze gemaakt als het gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Door de eerste ervaring met de waterinfiltrerende verhardingen focust de gemeente zich nu op de aanleg van wadi’s. Er liggen op dit moment 360 wadi’s in de hele gemeente.

Aanleg van halfverharding

Met het oog op de toekomst kijkt de gemeente ook naar de toepassing van halfverharding. In een nieuwbouwwijk in Nijmegen is halfverharding aangelegd op een parkeerplaats. Dit zijn kunststofrasters waar gras doorheen groeit waardoor hemelwater in de grond infiltreert.  Aan de zijkant van deze parkeerplaats is een noodoverstort geplaatst. De overstort ligt wat hoger zodat bij hevige neerslag het parkeerterrein uiteindelijk het hemelwater  afvoert via de noodoverstort. De gemeente heeft dit systeem 6 jaar geleden aangelegd. Ze zijn positief over de werking van het systeem. Als de halfverharding goed blijft functioneren in de aankomende jaren,  dan wil de gemeente Nijmegen de halfverharding (misschien) in de toekomst meer toepassen.  De vele bebouwing en de beperkte ruimte in de gemeente maken dit een geschikte klimaatadaptieve maatregel.

Voor het delen van kennis met de gemeente Nijmegen of voor vragen aan de gemeente Nijmegen over de waterinfiltrerende verhardingen kunt u contact opnemen met Stadsbeheer Water & Riolering Gemeente Nijmegen (gemeente@nijmegen.nl)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.