Wij kijken terug op een succesvol symposium COP waterinfiltrerende verharding op woensdag 11 december in de Bilt. Met meer dan 70 bezoekers was het een drukbezocht symposium. Het symposium startte met een plenaire presentatie van Arjan Min, Kees Koudstaal en Tom Schoenmaker. Vervolgens zijn er workshops gehouden waarin verschillende onderzoeksvragen over waterinfiltrerende verharding zijn gedefinieerd.


Presentaties symposium

Tijdens het plenaire gedeelte van het symposium zijn drie presentaties gehouden.


Verslag symposium

Er is een verslag gemaakt van het symposium waarin de verschillende onderzoeksvragen zijn geformuleerd tijdens het symposium zijn beschreven: CoP_Symposium_Verslag_v3


Foto’s van het symposium op 11 december 2019