Welkom!

Waterinfiltrerende verharding biedt mooie kansen om grote hoeveelheden hemelwater te infiltreren en vast te houden in het stedelijk gebied. Op veel plekken is het daarom aangelegd en is waardevolle ervaring opgedaan. De COP waterinfiltrerende brengt deze ervaringen en kennis bij elkaar. In de kerngroep van de COP zitten verschillende gemeenten, Waternet, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Aquafin. De kerngroep komt regelmatig bij elkaar en nodigt specialisten bij de bijeenkomsten uit.

Nu te lezen

Waternet ontwikkelt gezamenlijk met de gemeente Amsterdam een toolbox van klimaat adaptieve maatregelen

Waternet is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet en de gemeente Amsterdam doen actief onderzoek naar klimaatadaptatie in de stad. Om kennis te delen en te ontvangen is Waternet aangesloten bij de COP WAIVE. De kennis vanuit verschillende partijen is waardevol voor onderzoeken. Waternet vindt dat je …

Lees verder

De gemeente Amersfoort ziet de waterinfiltrerende verhardingen doorontwikkelen

De gemeente Amersfoort heeft verschillende systemen van waterinfiltrerende verhardingen aangelegd. De gemeente is hard opzoek naar het juiste systeem omdat de werking van de waterinfiltrerende verharding niet overal optimaal is. Om meer kennis te krijgen over de waterinfiltrerende verhardingen zijn ze aangesloten bij de COP WAIVE. Zoektocht naar alternatieve maatregelen De gemeente Amersfoort heeft in …

Lees verder