Wat heeft de COP dit jaar (2021) gedaan?

Het goed beheren van waterinfiltrerende verharding is vaak nog een uitdaging. Een belangrijk startpunt is om infiltrerende voorzieningen op te nemen in de beheersoftware. Door in gesprek te gaan met enkele softwareleveranciers, kwamen wij erachter dat dit al goed mogelijk is. Wel is het nog lastig om aan te geven waar waterinfiltrerende verharding nu onder valt: wegbeheer of waterbeheer. De integratie van waterinfiltrerende verharding in zowel het weg- als waterbeheersysteem is dus gewenst, zodat snel duidelijk is waar afwijkend beheer nodig is.

Om het functioneren van waterinfiltrerende verhardingen te bepalen is het nodig om te meten. Hier is al veel ervaring mee opgedaan door gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen en onderzoeksinstellingen als de HvA. Om resultaten beter vergelijkbaar te maken, werken wij als COP aan een eenduidig meetprotocol. Deze kan als basis dienen voor lokale onderzoekstrajecten en maakt het makkelijker een meet- en monitoringsplan op te zetten voor gemeenten die hiermee willen starten.

Gemeenten en waterschappen werken samen aan een robuust watersysteem, toch kan regelgeving elkaar onbedoeld in de weg zitten. Tijdens een gesprek met twee waterschappen hebben we de regelgeving rondom de aanleg van waterinfiltrerende verharding vergeleken. Eisen van waterschappen bleken soms de aanleg van infiltrerende verhardingen in de weg te staan, bijvoorbeeld doordat waterinfiltrerende verharding – onder bepaalde voorwaarden – telt als een toename van verharding.

Komend jaar gaat de COP WAIVE door. We gaan ons onder andere richten op overdracht van werkzaamheden naar de aannemer, op goed onderhoud en de aandacht die er voor waterinfiltrerende verharding is in het onderwijs. Voor meer informatie roepen we iedereen op om de website te bezoeken www.cop-waive.nl. Hier verzamelen we onderzoeksrapporten en schrijven we de nieuwe kennis uit in een handreiking. En als er verder nog vragen zijn, dan kun je altijd contact opnemen met Elwin Leusink of Vita Vollaers.


 Geschreven door: Elwin Leusink, Sweco 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.