De gemeente Alblasserdam leert veel over waterinfiltrerende verhardingen in de COP

De gemeente Alblasserdam is één van de kleinste gemeentes die is aangesloten bij de COP WAIVE. Ze hebben wel ruime ervaring met de waterinfiltrerende verhardingen. Alblasserdam is aangesloten bij de COP omdat de gemeente meer kennis wil over de toepassing van waterinfiltrerende verhardingen. De handreiking van de COP heeft de gemeente Alblasserdam de juiste weg op geholpen.

Aanleg waterinfiltrerende verharding in nieuwbouwwijk Alblasserdam

De grootste locatie waar waterinfiltrerende verharding in Alblasserdam wordt aangelegd is in een nieuwbouwwijk. De start van de bouw van deze woonwijk was in  2015. Tot op heden is de bouw nog bezig. Kenmerkend voor deze wijk is dat er geen kolken zijn toegepast. Het hemelwater wordt afgevoerd via twee toepassingen: de hoofdweg is met afschot aangelegd richting de watergangen, de zijstraten en hofjes zijn voorzien van waterinfiltrerende verharding.

Het ontwerp van de waterinfiltrerende verharding bestaat uit de straatsteen met voegen, fundering en lava die het hemelwater in de bodem infiltreren. Om te voorkomen dat het bouwverkeer en de bouwwerkzaamheden het lava laten dichtslibben, is er woldoek om het lava gewikkeld. De funderingslaag en de straatsteen  worden aangelegd zodra het bouwverkeer niet meer in de straat hoeft te zijn.

De waterinfiltrerende verharding in de woonwijk wordt door de gemeente en de bewoners als positief ervaren. Er zijn geen klachten over de afvoer van hemelwater in deze woonwijk. Dit komt doordat een robuust systeem is aangelegd: onder de waterinfiltrerende verharding is een drainagesysteem aangelegd dat overschotten afvoert. Dit systeem is aangelegd vanwege de hoge grondwaterstand en daarmee de beperkte ruimte om water lang vast te houden. Vanuit de handreiking van de COP heeft Alblasserdam de kennis opgedaan om de drains toe te passen. Het hemelwater van de drains wordt opgevangen in een put. Een pompput voert het hemelwater af naar de watergangen.

Waterinfiltrerende verharding op parkeerplekken

Verder heeft de gemeente Alblasserdam voornamelijk waterinfiltrerende verhardingen toegepast op parkeerplaatsen. Hier vormt de waterinfiltrerende verharding een klein onderdeel van een groter systeem.

Bij een sportcomplex hebben ze halfverharding aangelegd. Op deze locatie liggen kunststofrasters waar het gras doorheen groeit. Wederom is vanwege de hoge grondwaterstand een drain aangelegd onder de parkeerplaats om het hemelwater af te kunnen voeren naar de watergangen. Daarnaast heeft de gemeente waterinfiltrerende verharding toegepast bij verschillende parkeerplekken in woonwijken. Ook hier zien ze een positieve werking.

Toekomst

Al met al is Alblasserdam positief over de aanleg van de waterinfiltrerende verharding. Toch is de gemeente terughoudend in de aanleg op andere locaties. Dit komt door de bodemopbouw van Alblasserdam: de ondoorlatende veenlaag en de hoge grondwaterstand maken het lastig om met  waterinfiltrerende verharding hemelwater te infiltreren.

Naar de ervaring van de gemeente Alblasserdam is waterinfiltrerende verharding in theorie een ideale toepassing om klimaatadaptief te zijn. Echter, de praktijk laat zie dat je goed moet opletten waar je het aanlegt, hoe je het aanlegt en hoe je het onderhoud. De kennis die in de COP wordt gedeeld, is voor de gemeente Alblasserdam enorm waardevol.

Voor het delen van kennis met de gemeente Alblasserdam of voor vragen aan de gemeente Alblasserdam over de waterinfiltrerende verhardingen kunt  u contact opnemen met Willem Jan Leenhouts. (w.j.leenhouts@alblasserdam.nl).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.