Deze handreiking is opgesteld door de community of practice waterinfiltrerende verhardingen. De community of practice is een netwerk waarin gemeenten kennis delen over waterinfiltrerende verharding. Door ervaringen te delen, kennis te verspreiden en het netwerk te vergroten helpt de community bij het op een goede manier aanleggen en beheren van waterinfiltrerende verharding.

Het doel van dit groeidocument is om de huidige kennis omtrent de werking en ‘lessons learned’ van waterinfiltrerende verharding te vertalen in richtlijnen en aandachtspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van waterinfiltrerende verhardingsconstructies. Daarnaast biedt dit document een checklist voor verschillende stappen in het ontwikkelingsproces. In dit document onderscheiden wij vijf fasen:

  • Locatiekeuze
  • Ontwerp
  • Aanleg
  • Meten & Monitoren
  • Onderhoud

Dit rapport is een ‘groeidocument’ en wordt ieder half jaar bijgewerkt en aangevuld als nieuwe richtlijnen en aandachtspunten voor waterinfilterende verhardingsconstructies bij ons bekend zijn.

Voor het laatst bijgewerkt: 17-06-2022

Handreiking revisie: 2

Download hier: COP_WAIVE_handreiking_juni_2022