De gemeente Amersfoort ziet de waterinfiltrerende verhardingen doorontwikkelen

De gemeente Amersfoort heeft verschillende systemen van waterinfiltrerende verhardingen aangelegd. De gemeente is hard opzoek naar het juiste systeem omdat de werking van de waterinfiltrerende verharding niet overal optimaal is. Om meer kennis te krijgen over de waterinfiltrerende verhardingen zijn ze aangesloten bij de COP WAIVE.

Zoektocht naar alternatieve maatregelen

De gemeente Amersfoort heeft in de richtlijn ‘Klimaatbestendig bouwen’ eisen vastgesteld om wateroverlast bij piekbuien te voorkomen. Er moeten maatregelen worden genomen om het hemelwater vast te houden. Voor de openbare ruimte is de gemeente Amersfoort op zoek naar een alternatief om hemelwater vast te houden in een wijk. In het oppervlaktewater of de wadi’s is weinig ruimte om het water vast te houden.

Ervaringen van verschillende systemen

In 2009 heeft de gemeente in de nieuwbouwwijk Vathorst Aquaflow aangelegd. Dat is een waterpasserende straatsteen met daaronder een funderingslaag met 30% holle ruimte. In deze straten zijn geen kolken aangelegd. Het hemelwater van de woningen stroomt via de regenpijp over het trottoir naar de waterinfiltrerende verharding toe. De infiltrerende verharding is zowel op de rijbaan als op de parkeervakken aangelegd.

De gemeente Amersfoort heeft veel geleerd in deze woonwijk over waterinfiltrerende verharding.

  • Het reinigen en onderhouden van de infiltrerende verhardingen op deze locatie is niet effectief op de parkeerplekken door geparkeerde auto’s. De voegen blijven hierdoor vol zitten met vuil waardoor wateroverlast ontstaat.
  • Op de rijbaan liggen de stenen los, doordat de voegvulling is verdwenen of verpulverd. Er is een kalkachtige laag ontstaan onder de stenen waardoor regenwater niet meer naar de onderlaag kan doorstromen. Hierdoor ontstaat overlast.

De gemeente Amersfoort gaat op deze locatie nieuw straatwerk aanleggen met kolken en bergingskratten. Via de kolken voert regenwater af naar de funderingslaag onder de bestrating. De stenen waar kalk is ontstaan, zijn extra gereinigd.

Op een parkeerterrein in Vathorst  heeft de gemeente Amersfoort Drainvast aangelegd. Het systeem is vergelijkbaar met Aquaflow. Het verschil is dat voegenmateriaal is toegevoegd. Het voegenmateriaal is filtjes. Het regenwater gaat hierdoor sneller langs de steen naar de fundering.

De positieve werking van de halfverharding

De gemeente Amersfoort heeft als experiment in een nieuwe wijk in de parkeervakken betonnen rasterstenen aangelegd. Tussen de rasters groeit gras. De gemeente Amersfoort heeft gekozen voor betonnen rasterstenen in plaats van kunststof.  Als het kunststof afbrokkelt, komt dit kunststof in het milieu terecht. De betonnen rasters zorgen daarom voor minder vervuiling. In de toekomst wil de gemeente mogelijk dit type halfverharding vaker aanleggen.

De toekomst van de waterinfiltrerende verhardingen

Door de ervaringen in Vathorst is de gemeente Amersfoort terughoudend met de aanleg van  waterinfiltrerende verhardingen. In de toekomst ziet Amersfoort wel dat waterinfiltrerende verhardingen een belangrijke rol gaan spelen omdat de verhardingen doorontwikkeld worden.  De doorontwikkeling zorgt ervoor dat waterinfiltrerende verharding optimaal gaat werken en meer zekerheid in de toekomst geeft. De gemeente is aangesloten bij de COP om deze doorontwikkeling te volgen. De onderzoeken en ervaringen die worden gedeeld zijn waardevol voor Amersfoort. Dit komt omdat ze de onderzoeken zelf niet kunnen uitvoeren.

Voor het delen van kennis met de gemeente Amersfoort of voor vragen aan de gemeente Amersfoort over de waterinfiltrerende verhardingen kunt  u contact opnemen met Jan van ‘t Klooster (J.vantKlooster@amersfoort.nl )

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.